Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 2016-11-10T23:34:07+00:00

Címzett – itt szükséges a Szolgáltató nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében – itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése.

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja – a megfelelő jelölendő.

A Vásárló(k) neve

A Vásárló(k) címe

A Vásárló(k) aláírása – kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén.

Keltezés – helye és dátuma.

< Vissza az ÁSZF-hez