Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató 2017-07-13T13:36:49+00:00

A Skylight Creative EC. (továbbiakban: Adatkezelő) a www.pplkonyv.hu weboldalon működő Webáruházban történő online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók és a regisztráció nélküli egyszeri vásárlók (továbbiakban: Felhasználó) személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének és a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés céljából.

Az adatgyűjtés célja:

 • a pénzügyi teljesítéshez kacsolódó számla elkészítése,

 • a megrendelések kiszállítása, postázása,

 • a virtuális termékek, oktatóanyagok személyre szabott működtetése.

Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a Felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az Adatkezelő címe: a Webáruház üzemeltetője, lásd az ÁSZF-ben.

Az adatkezelő elérhetősége: a Webáruház üzemeltetőjének elérhetőségét lásd az ÁSZF-ben.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

A Felhasználók a vásárlás vagy a regisztráció során a vonatkozó adatlap kitöltésével kifejezetten hozzájárulásukat adják az általuk önkéntesen megadott személyes adataiknak kezeléséhez.

Az érintettek köre: Felhasználók.

A kezelt adatok köre:
A Felhasználók által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott és a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

 • név,

 • elérhetőség (telefon, e-mail),

 • szállítási cím,

 • számlázási cím.

Virtuális termékek, oktatóanyagok megvásárlása esetén az Adatkezelő hozzáfér a Felhasználók által megkezdett vagy teljesített:

 • tantárgyak,

 • leckék és

 • tesztek listájához és az ott elért eredményekhez.

A regisztráció során megadott jelszót a Webáruház rejtett, és az Adatkezelő számára sem elérhető módon tárolja. Ezért a jelszó nem tartozik a kezelt adatok körébe. Ilyen értelemben a jelszó elfelejtésekor Adatkezelő a Felhasználó kérésére sem tudja kiadni számára jelszavát. A jelszó elfelejtése esetén kérjük kijelentkezett állapotban a Fiókom menüpont megnyomása után a Bejelentkezés ablakban található Elfelejtette jelszavát? hivatkozás segítségével igényeljen új jelszót a Webáruház programjától.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Adatkezelő alkalmazottai.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció során megadott és elektronikusan tárolt személyes adatokat az Adatkezelő mindaddig megőrzi, amíg a Felhasználó nem kéri annak törlését. Az egyszeri, regisztráció nélküli vásárlás során megadott adatokat Adatkezelő egy év elteltével törli.

A Felhasználó a regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó segítségével a Fiókjába belépve megtekintheti és módosíthatja saját adatait. Mindazonáltal kérjük vegye figyelembe, hogy mindig a megrendelés elküldésének pillanatában érvényes adatai kerülnek általunk feldolgozásra, és megrendelését ezek alapján teljesítjük (postázás, számlázás). Ezért kérjük, hogy leadott megrendelés utáni adatmódosítási szándékát mielőbb tudassa velünk, hogy azokat érvényesíthessük.

A Felhasználó személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti az adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

 • személyes adatainak helyesbítését,

 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a Felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (http://www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

< Vissza az ÁSZF-hez