Kérjük az Elállási/Felmondási nyilatkozatát az alábbiak szerint állítsa ki:

  • Címzett: Skylight Creative EC. 1034 Budapest, Zápor u. 44-46. fsz. 4.
  • Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy termékek megjelölése)

  • Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: (a megfelelő jelölendő)

  • A Vásárló(k) neve:
  • A Vásárló(k) címe:

  • A Vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

  • Keltezés: (helye és dátuma)

Az Elállási/Felmondási nyilatkozatmintát legutóbb 2018. május 31-én frissítettük.