Ez az internetes kiadvány a PPL kézikönyv – A repülőgép-vezetés elmélete c. könyv online kiadása, mely az egy hajtóműves, dugattyús motorral felszerelt kisrepülőgépekkel történő nappali VFR üzemű repülésekhez szükséges elméleti anyagot tartalmazza. Azok számára, akik kifejezetten mélyebb ismeretek elsajátítását igénylik, a tananyag összeállítása helyenként szándékosan olyan mélységű, ami akár felsőfokú végzettséget is igényel, azonban az ilyen jellegű részek a vizsgázás során természetesen nem kerülnek számonkérésre.

A repülőgép-vezetés összetett tevékenység és a repülőgép-vezetőtől is rendkívül összetett tudást követel meg, még alapszinten is. A repüléselmélet elsajátításához számos, önálló tudományágba kell betekintenünk és magunkévá tenni azok alapismereteit. Jelen online kiadvány tantárgyai és fejezetei is ennek megfelelően kerültek összeállításra és következetesen egymásra épülnek. E széleskörű ismeretanyag elsajátítása teszi csak lehetővé a repülőgép-vezető számára, hogy elméleti tudása kellően alapos és elmélyült legyen, mely nemcsak az igényesség szempontjából kívánatos, hanem a repülés során, adott helyzetben létkérdéssé is válhat.

FEJLESZTÉS ALATT

Előfizetés tartalma

6. LÉGIJOG ÉS REPÜLÉSI SZABÁLYOK

8. REPÜLÉSI GYAKORLATOK ÉS ELJÁRÁSOK