Ezen az oldalon ön a(z) XY képző szervezet hivatalos házivizsgáját tudja elvégezni. A házivizsga  szabályait a későbbi hatósági vizsga menetének megfelelően állítottuk össze. A házivizsga az alábbi tantárgyak tesztjeiből áll:

A házivizsga akkor sikeres, ha mindegyik tesztet min. 80%-os eredményességgel tölti ki. A teszteket az elsővel kezdődően sorrendben kell kitölteni. A házivizsga a VIZSGA INDÍTÁSA gomb megnyomása után az első teszt betöltésével indul el. Ha a vizsga során bármelyik teszt sikertelen, akkor a vizsgát újra kell kezdeni. A folyamatban lévő házivizsga során a már sikeresen kitöltött teszteket nem végezheti el újra. Sikertelenség esetén a házivizsgát tetszőleges alkalommal újrapróbálhatja azonban, ha sikeres vizsgát tesz, akkor az eredmény végleges, és többé nem tudja elindítani a vizsgát.

Az egyes tesztek a számonkért tananyag terjedelmétől függően 20-40 db véletlenszerűen válogatott kérdést tartalmaznak. A tesztek kitöltésére időkorlátot állítottunk be, a rendelkezésre álló idő fogyását a teszt fejlécében megjelenítjük. Az időkorlát a feltett kérdések számától függ, kérdésenként 1,5 perc (például egy 30 kérdésből álló teszt elvégzésére 45 perc áll rendelkezésre). Ha egy teszt kitöltése során letelik a rendelkezésre álló idő, akkor a teszt automatikusan befejeződik és aktuális állapotában kiértékelésre kerül. Az idő lejárta előtt ön is befejezheti a tesztet a TESZT BEFEJEZÉSE gomb megnyomásával.

Egy teszt kiértékelése után sikeres teszt esetén 60 másodpercen belül átirányítjuk a következő tesztre, de ön is továbbléphet a TOVÁBB gomb megnyomásával. Sikertelenség esetén a vizsgát újra kell kezdeni.

Kérjük, készüljön fel és szánjon időt arra, hogy a vizsgát megszakítás nélkül kell teljesítenie. Két teszt elvégzése között lehetőleg ne zárja be a böngészőablakot és semmiképpen ne hagyja félbe a vizsgát, mert a vizsga végső kiiértékelésénél ellenőrizni fogjuk, hogy a teljes rendelkezésre álló idő és a ténylegesen felhasznált idő milyen viszonyban van. Amennyiben a vizsga kezdő időpontja és az utolsó teszt kiértékelésének időpontja között több időt kalkulálunk, mint a teljes rendelkezésre álló idő, akkor a vizsga annak ellenére sikertelennek minősül, hogy az utolsó teszt is eredményes. (A teljes vizsgára rendelkezésre álló idő az egyes tesztekre beállított időkorlátok és a köztes átírányításokra szánt idők összegéből áll össze.)

Ha két teszt kitöltése között nem szándékosan bezárja a böngészőablakot, elhagyja a weboldalt vagy más módon szakad meg a vizsga, akkor mihamarább nyissa meg a vizsgát tartalmazó weboldalt és a tesztek listájából válassza ki a félbehagyott tesztet a folytatáshoz.

Sikeres vizsgázást kívánunk!

A házivizsga eredménye (ha sikeres)

Teszt neve Eredmény Rendelkezésre álló idő Felhasznált idő Elvégezve
Teszt 01 99% 0h 30m 00s 0h 27m 57s 2019.04.28. 16h 20m 00s
Teszt 02 84% 0h 30m 00s 0h 29m 01s 2019.04.28. 16h 49m 06s
Teszt 03 82% 0h 30m 00s 0h 21m 05s 2019.04.28. 17h 10m 09s
Összesen: 1h 30m 00s 1h 23m 56s

A házivizsga eredménye (ha nincs eredmény vagy még egyszer sem sikerült)

Teszt neve Eredmény Rendelkezésre álló idő Felhasznált idő Elvégezve
Összesen: